Stockholmspalavern

Tema för våren 2023:

Erfara konst

Tisdag 7 mars kl. 19.00

Inledare: Elisabet Yanagisawa

Till skuggornas lov- om att återaktivera värdet av mörker och andra estetiska erfarenheter

Idag ser vi starkt hur japansk design och minimalistiska livsstilskoncept inspirerar väst inom arkitektur, inredning, mat och mode. Vad ligger bakom dessa förhållningssätt och vad har de för rötter? Kvällens inledning tar upp frågan vad som menas med estetisk erfarenhet. Vi får insyn i estetiska förhållningssätt från den japanska estetiken som handlar om relationen till skuggorna och mörkret, samt hur relationen till mellanrum går från konkret till abstrakt.

Elisabet Yanagisawa är curator, lärare i mode vid Beckmans Designhögskola, föreläsare och doktorand i konstnärlig forskning vid HDK/Valand, Göteborgs universitet. Hennes forskning är inom estetik-filosofi och handlar om konstnärliga processer, sinneskunskap och relationen till materia. Som utgångspunkt har hon ett mångfaldigt perspektiv på estetik, och specifikt kunskap om den japanska traditionella estetiken.

Anmäl dig här!

Tisdag 28 mars kl. 19.00

Inledare: Magnus Halldin och John Swedenmark

Aby Warburg (feat. Walter Benjamin): På spaning efter en hemlig tradition (eller: Människans förmåga att hitta likheter)

Magnus Halldin – Essäist och litteraturkritiker i Svenska Dagbladet, där han även varit redaktör för kulturredaktionens essäsida Under strecket. Han är litteraturhandläggare vid Svenska Akademien och är sedan 2009 redaktör för antologin Samfundet De Nios Litterära kalender, som ges ut av Norstedts. Även redaktör för Tomas Tranströmers bok I arbetets utkanter (Bonniers 2015).

 John Swedenmark –  Kulturredaktör, essäist, litteraturkritiker och översättare

 Anmäl dig här!

 Tisdag 25 april kl. 19.00

Inledare: Anna Lindal – med violin

Musikens frihet och begränsning – om improvisation, skapande i nuet

När musiken improviseras fram i ögonblicket är musikern och lyssnaren i viss mån delaktiga i skapelseprocessen tillsammans. Men vad är det som händer: hur improviserar man, är allting alldeles nytt, är allting alldeles fritt, hur skapas form, var kommer musiken ifrån, hur slutar man?

Anna Lindal – Violinist, med bakgrund som konsertmästare och professor, med fokus på kammarmusik och fri improvisation inom experimentella och samtida uttryck men även inom barock och klassiska repertoar. Har samarbetat i många tvärkonstnärliga sammanhang och deltar i det konstnärliga forskningsprojektet ”Lethe” som undersöker glömska i musikaliska  processer med utgångspunkt i improvisation.

Anmäl dig här!


Tisdag 9 maj kl. 19.00

Inledare: Hans Ruin

Om filosofi och diktning – Paul Celan och Lars Noren som läsare av Heidegger

Inledningen tar upp frågan om diktares möte med ett filosofiskt språk och hur det kan förvandlas till en erfarenhet som blir konstnärligt och poetiskt verksam. Exemplen är hämtade från Celans och Noréns respektive intensiva sysslande med Heidegger, och hur det omsattes i deras egna författarskap.

Hans Ruin är professor i filosofi vid Södertörns högskola, och kännare av Heidegger. Han har bland annat publicerat boken Frihet, ändlighet, historicitet. Essäer om Heideggers filosofi (2013). Han har också varit med i redaktionen för den nyligen avslutade utgåvan av Nietzsche Samlade skrifter i tio band på Symposions förlag och har i samband med det skrivit  boken I förnuftets skugga. Essäer om Nietzsches filosofi (2021).

Anmäl dig här!

Samtliga samtal är på ccap, Körsbärsvägen 9, nedre botten av höghuset
T-bana Tekniska högskolan, uppgång Odengatan.

OBS! Den bästa vägen är att ta gångvägen upp direkt från Valhallavägen.

ANMÄLAN

Entreavgiften för ett samtal är 150 kr och om du anmäler dig till alla fyra och betalar i förskott så är avgiften 475 kr. Skriv rubriken på det samtal du vill gå på efter ditt namn i anmälan. Om du anmäler dig till alla fyra så skriv ”ALLA” efter ditt namn.

Swisha entréavgiften till 123 244 48 67

Din anmälan bekräftas när du har betalat.

Välkommen!

Palaver – en plats för samtal

Ett samhälle konstitueras i hög grad av vad och hur man minns och vad man hoppas på, men också av hur dessa minnen och förhoppningar kommuniceras i samtal människor emellan. Den muntliga kommunikationen är ett viktigt element när vår verklighetsuppfattning grundas och påverkas.

Samtalen i den moderna kulturens mångfaldighet bemängs i dag med polariserande ståndpunkter, laddade med känslor av passion, hat, kärlek medkänsla, förakt, rädsla, hopp, oro… Hur påverkar det oss? 

Vad händer när människor drivs av ”en rasande hunger efter enkelhet” (Tranströmer) och inte är beredda att ”bära bördan av den gemensamma komplexiteten” (Sloterdijk). När samtalets form åter har tagit den romerska cirkusens gestalt där segrare måste utkoras och alla flyktvägar ska vara stängda?

I Palaver vill vi under hösten 2022 reflektera över konstens roll i våra liv; från den privata dimensionen till den globala. Vid fyra tillfällen kommer vi att undersöka konstens villkor och potential. Varje tillfälle inleds av en inbjuden gäst varpå ett samtal följer där alla närvarande har möjlighet att ge personliga kommentarer och lägga fram sina reflexioner över det sagda.


”Vid samtal med samtida såg hörde jag bakom deras ansikten

strömmen

som rann och rann och drog med sig villiga och motvilliga.

Och varelsen med igenklistrade ögon

som vill gå mitt i forsen medströms

kastar sig rakt fram utan att skälva

i en rasande hunger efter enkelhet.” 
(ur ”Älven” av Tomas Tranströmer)

______________________________________________

 Palaver:  “en mer eller mindre oordnad och animerad diskussion” – ”en plats där samtalet lever”