Till alla Palavervänner:

VÄLKOMNA till samtalskvällar på ccap!!

I Stockholmspalavern vill vi under hösten 2021 reflektera över längtans roll i våra liv. Hur lever jag väl? Vad är ett gott samhälle? Vad längtar vi efter – EGENTLIGEN? 

Varje tillfälle inleds av en inbjuden gäst varpå ett samtal följer där alla närvarande har möjlighet att ge personliga kommentarer och lägga fram sina reflexioner över det sagda.

Läs programmet för hösten 2021 här!

En plats för samtal

Ett samhälle konstitueras i hög grad av vad och hur man minns och vad man hoppas på, men också av hur dessa minnen och förhoppningar kommuniceras i samtal människor emellan. Den muntliga kommunikationen är ett viktigt element när vår verklighetsuppfattning grundas och påverkas.

Samtalen i den moderna kulturens mångfaldighet bemängs i dag med polariserande ståndpunkter, laddade med känslor av passion, hat, kärlek medkänsla, förakt, rädsla, hopp, oro… Hur påverkar det oss? 

tranströmercitat (1)

Vad händer när människor drivs av ”en rasande hunger efter enkelhet” (Tranströmer) och inte är beredda att ”bära bördan av den gemensamma komplexiteten” (Sloterdijk)? När samtalets form åter har tagit den romerska cirkusens gestalt där segrare måste utkoras och alla flyktvägar ska vara stängda?

Anmäl dig till vår e-postlista