Stockholmspalavern

Tema för hösten 2022

Konstens språk – Demokratins röst

Onsdag 21 september kl. 19.00

Inledare: Julia Romanowska

Bättre ledare genom konstnärliga upplevelser?

Inom ramen för ett forskningsexperiment ställs en grupp chefer inför ett nytt ledarskapskoncept som i alla avseenden skiljer sig från de traditionella. Drabbade av starka konstnärliga upplevelser konfronteras de med livets mest fundamentala frågor. Hur påverkar det deras syn på makt och ansvar? I sin nya bok Schibboleteffekten. Ledarskap, konsten och människans ansvar, utforskar Julia Romanowska konstens transformativa mekanismer och dess etiska implikationer.  

Julia Romanowska är forskare, medicine doktor från Karolinska Institutet och har en konstnärlig masterexamen från Kungliga Musikhögskolan. Hon har varit verksam som slagverkare, programmerare samt organisations- och ledarskapsutvecklare och drivit en litterär och musikalisk scensalong.

Onsdag 12 oktober kl. 19.00

Inledare: Magnus Bärtås  och Fredrik Ekman

Gabriele D’Annunzio och fascismens födelse

Den excentriske italienske poeten Gabriele D’Annunzio var en av Europas mest kända kulturpersonligheter i början av 1900-talet. Efter första världskriget upprättade han en egen stat i den jugoslaviska hamnstaden Fiume. Här skrev han en konstitution, uppmuntrade sjöröveri och utvecklade en politisk teater – det var ett experiment som lade grunden för fascismen. Magnus Bärtås och Fredrik Ekmans biografi från 2017 lyfter denna berättelse ur glömskan och diskuterar de impulser och krafter som D’Annunzio i egenskap av konstnär lyckades aktivera i sin attack mot den liberala demokratin.

Magnus Bärtås är konstnär och författare och vicerektor för forskningen på Konstfack. Fredrik Ekman är författare och lektör. Tillsammans har de skrivit fyra essäböcker, varav Alla monster måste dö nominerades till Augustpriset i fackboksklassen 2011.

 

 Onsdag 9 november kl. 19.00

Inledare: Ulf Eriksson och Torbjörn Elensky

Att fylla demokratins aggregat med mänsklig närvaro

Ett samtal mellan Författaren Ulf Eriksson och Torbjörn Elensky om den estetiska erfarenhetens plats i samhällslivet.

Utifrån sin bok Demokratins röst samtalar Ulf Eriksson med Torbjörn Elensky, författare och kritiker, om förutsättningarna för långsiktig reflexion och dialog mellan människor i en civilisation alltmer präglad av konsumism och teknokratisk optimering.

När människan i den estetiska erfarenheten möter sig själv kommer hon i kontakt både med det flyktiga och ofullbordade i sitt väsen, och det som kan bära mellan generationer och stärka gemenskapen i samhället.

Ulf Eriksson är författare, översättare, poet och litteraturkritiker. Torbjörn Elensky är författare, kulturskribent, librettist och dramatiker.


OBS! torsdag 8 december kl. 19.00

Inledare: Julia Ravanis

Skönheten i kaos

– mötet mellan naturvetenskapens och konstens språk.

I boken Skönheten i kaos visar Julia Ravanis hur kvantfysikens undflyende natur lockar fram verklighetsbeskrivningar som är mer poetiska än traditionellt naturvetenskapliga. Vad händer när naturvetenskapens och konstens språk och uttryckssätt får mötas? Och vilken roll spelar ett sådant möte i samtiden?

Julia Ravanis är doktorand i teknikhistoria på Chalmers, redaktör för tidskriften Glänta och författare till boken Skönheten i kaos.

Samtliga samtal är på ccap, Körsbärsvägen 9, nedre botten av höghuset
T-bana Tekniska högskolan, uppgång Odengatan.

OBS! Den bästa vägen är att ta gångvägen upp direkt från Valhallavägen.

Anmälan till samtalen kommer att öppnas i augusti