Stockholmspalavern hösten 2019

Plats:
Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm

Onsdag den 11 september kl 19.00
Måste det vara rakt?
Inledare Marie Dreiman

Onsdag den 2 oktober kl 19.00
Nakenhetens vävnad
Inledare Ulf Eriksson

Torsdag (obs dag!) den 24 oktober kl 19.00
Jürgen Habermas – ett samvete för Europa
Inledare Sven-Eric Liedman

Onsdag den 9 november
Utan språk: inget jag, inget samhälle
Inledare John Swedenmark

Onsdag den 27 november
Läsning och relation
Inledare Anne-Marie Körling