Sokrates och samtiden

Ett ganska litet gäng mötte upp till vårens sista Palaver, men diskussionen blev tät och livaktig. Inledaren Charlotta Weigelt berättade om hur Sokrates slet med frågan vad det är för slags kunskap som behövs för att leda ett samhälle, vilket öppnade för erfarenheter från samtiden, och berättelser om hur omdömet kommit på skam.

Avslutningsvis berättade Åke Larsson om planerna inför hösten. Ett tema presenteras inom kort, och därefter börjar vi lista vilka som bjuds in som inledare.

%d bloggare gillar detta: