I Stockholmspalavern har vi under hösten 2019 temat ”former av mellanmänsklighet”. Vid fem tillfällen kommer vi att undersöka samtalets villkor och potential. Varje tillfälle inleds av en inbjuden gäst varpå ett längre samtal följer där alla närvarande har möjlighet att ge personliga kommentarer och lägga fram sina reflexioner över det sagda.