I Palaver vill vi under våren 2019 reflektera över samtalets roll i våra liv; från den privata dimensionen till den globala. Vid tre tillfällen kommer vi att undersöka samtalets villkor och potential. Varje tillfälle inleds av en inbjuden gäst varpå ett samtal följer där alla närvarande har möjlighet att ge personliga kommentarer och lägga fram sina reflexioner över det sagda.